Tips

Check uw klanten

Check uw klanten zorgvuldig, zeker bij nieuwe klanten.

Transacties waar grote bedragen mee gemoeid zijn altijd een opdrachtbevestiging maken en laten tekenen. Wij raden u aan niet zomaar in zee te gaan met een klant!
Vraag een kopie inschrijving KvK. Google het bedrijf en vraag persoonlijke borgstelling van de directeur als u de kredietwaardigheid van een B.V. niet vertrouwt.

Uw debiteurenbeleid

Het begint met het inventariseren van uw huidige situatie:
• hoe groot is uw debiteurensaldo?
• wat is de gemiddelde betaaltermijn van uw klanten?
• worden herinneringen op tijd verzonden?
• op welke manier houdt u in de gaten wanneer er betaald wordt?
• hoe om te gaan met niet betalende klanten?

Alles op papier zetten

Een mondelinge overeenkomst is geldig. Echter, kunt u dit bewijzen als het misloopt?
Zet al uw afspraken daarom altijd op papier.
Tussentijds nieuwe afspraken of wijzigingen? Opnieuw schriftelijk bevestigen! Tussentijds laten tekenen bij de afronding van het "project" (of van een gedeelte).
Laat altijd voor het meerwerk tekenen. Laat uw werkbonnen bij "einde karwei" aftekenen.

 

Offerte: screenen aan de poort

Ondervang een slechte betaler al in een offerte stadium. Ga met die informatie een verkoopgesprek in en formuleer richtlijnen voor je salesteam. Maak je betaalafspraak onderdeel van de offerte in de vorm van tussentijdse deelbetaling, voorschotten etc. Biedt de klant aantrekkelijke korting bij snellere betaling en kom deze afspraak schriftelijk overeen.


Bestaande klanten

Houd (verandering in) het betalingsgedrag van uw klanten goed in de gaten.
Zorg dat u tijdig uw leveringen aanpast als oude facturen niet worden voldaan.

Adressering

Verstuur uw rekeningen per post, check het adres via kvk uittreksel en email de factuur met ontvangstbevestiging. Bij rechtspersonen (besloten en naamloze vennootschappen, verenigingen, stichtingen, etc.) geldt de regel dat u hen behalve op hun vestigingsadres ook mag aanschrijven op het woonadres van hun bestuurder(s). Dit is handig om te weten als een rechtspersoon feitelijk vertrokken is van het vestigingsadres maar daar nog wel staat ingeschreven.

Wij geven er dan de voorkeur aan de rechtspersoon aan te schrijven op het woonadres van een van hun bestuurders. Dit is effectief omdat correspondentie dan daadwerkelijk degene bereikt die bevoegd is om te betalen. Zelf kunt u via www.kvk.nl te weten komen wat het woonadres is van de bestuurder van uw debiteur.




© Copyright 2015 info@eerlijkincasseren.nu. All Rights Reserved. Algemene voorwaarden